ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลากระเบน"

* [[ปลากระเบนลายเสือ]] ปลากระเบนน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ''Himantura krempfi''
* [[ปลากระเบนลาว]] ปลากระเบนน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ''Dasyatis laoensis''
น้ารักอะ
ควยไร
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม