ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคมีพอลิเมอร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch: มอนอเมอร์
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: he:כימיה פולימרית)
(replaceViaSearch: มอนอเมอร์)
'''เคมีพอลิเมอร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Polymer chemistry)หรือแมคโครโมเลกุลาร์เคมี(macromolecular chemistry)เป็นศาสตร์หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ[[การสังเคราะห์ทางเคมี]](chemical synthesis)และคุณสมบัติทางเคมีของ[[พอลิเมอร์]](polymer)หรือ[[แมคโครโมเลกุล]](macromolecule) แมคโครโมเลกุลแบบเก่าจะหมายถึงโซ่โมเลกุล และเป็นกลุ่มของเคมี ส่วนพอลิเมอร์จะอธิบายถึงคุณสมบัติรวมๆของวัสดุพอลิเมอร์ซึ่งจะเป็นขอบเขตของ[[ฟิสิกส์พอลิเมอร์]]
(polymer physics)ซึ่งเป็นสาขาย่อยของวิชาฟิสิกส์ [[พลาสติก]](Plastics)เช่น[[พอลิเอทิลีน]](polyethylene)จะเป็นกลุ่มย่อยของพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มูลค่าในเชิงพาณิชย์ [[ไบโอพอลิเมอร์]](Biopolymer)เช่น[[โปรตีน]](protein)เป็นกลุ่มย่อยของพอลิเมอร์ที่พบในธรรมชาติ
พอลิเมอร์ที่เกิดจาก[[โมโนเมอร์มอนอเมอร์]](monomer)โดยกระบวนการ[[พอลิเมอไรเซชั่น]](polymerization)คุณสมบัติของพอลิเมอร์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
# [[ระดับขั้นของพอลิเมอไรเซชั่น]](degree of polymerisation)
# [[โมลาร์แมสส์ดิสตริบิชั่น]](molar mass distribution)
123,859

การแก้ไข