ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
{{เกิดปี|2480}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดนครราชสีมา‎นครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสตรีวิทยา]]
[[หมวดหมู่:คุณหญิง]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]