ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 
* [[หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่]] (ศิษย์เก่า) : นักวิชาการเกษตร นักเขียนชาวไทย
* [[พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ]] นายกสมาคมหยาดฝนแห่งประเทศไทย และนักอนุรักษ์ป่าไม้
* [[มาลีรัตน์ แก้วก่า]] (ศิษย์เก่า) : นักการเมือง
* [[วสุ ห้าวหาญ]] (ศิษย์เก่า) : นักแต่งเพลง
ผู้ใช้นิรนาม