ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่| 6]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)]]
[[หมวดหมู่:ราชโอรสและราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1]]
 
[[ja:カーウィローロットスリヤウォン]]