ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฮโดรเจนแอสทาไทด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Chembox | Name = ไฮโดรเจนแอสทาไทด์</br>hydrogen astatide | verifiedrevid = 458288239 | ImageFile = Hydrogen-astatide-calculated-3D-sf...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''ไฮโดรเจนแอสทาไทด์''' ({{lang-en|hydrogen astatide}}) หรือ '''แอสทาเทน''' ({{lang-en|astatane}}) มี[[สูตรเคมี|สูตรทางเคมี]]ว่า <span lang="en">[[ไฮโดรเจน|H]][[แอสทาทีน|At]]</span> เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดจากอะตอมของธาตุ[[แอสทาทีน]]เชื่อมกับอะตอม[[ไฮโดรเจน]]ด้วย[[พันธะโคเวเลนต์]]<ref>PubChem, [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=23996 "astatane - Compound Summary"].</ref> สารประกอบชนิดนี้จัดอยู่ในประเภท[[ไฮโดรเจนแฮไลด์]] (hydrogen halide) ที่ประกอบด้วยสาร 5 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน โดยไฮโดรเจนแอสทาไทด์มีสภาพเป็นกรดสูงสุดในกลุ่มดังกล่าว แต่สารชนิดนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ในวงจำกัด เนื่องจากสามารถสลายตัวออกเป็นไฮโดรเจนกับแอสทาทีนได้อย่างรวดเร็ว<ref>Fairbrother, Peter, [http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.chem/2008-09/msg00105.html "Re: Is hydroastatic acid possible?"].</ref> เช่นเดียวกับ[[ไอโซโทป]]ของแอสทาทีนที่มี[[ครึ่งชีวิต]]สั้น สาเหตุที่สลายตัวเร็วเนื่องจากทั้งสองอะตอมไฮโดรเจนและแอสทาทีนมีค่า[[อิเล็กโตรเนกาทิวิตี]]เกือบเท่ากัน ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนแอสทาไทด์อาจเกิดได้ตามสมการดังต่อไปนี้
 
:<math>\mathrm{2 \ HAt \longrightarrow \ H^+ + At^- + H^- + At^+ \longrightarrow H_2 + At_2}</math>
13,482

การแก้ไข