ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกปากห่าง"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''นกปากห่าง''' ชื่อสามัญ '''Open-billed Stork'''หรือ '''Asian Openbill'''<ref>http://www.oknation.net/blog/plains-wanderer/2012/01/15/entry-1</ref> ชื่อวิทยาศาสตร์ ''Anastomus oscitans'' ประชากรนกปากห่างในประเทศไทย
มีประมาณ 300,000-400,000 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เดิมนกปากห่างเป็นนกที่อพยพมาจากประเทศ[[อินเดีย]]และ[[บังคลาเทศ]] เพื่อมาทำรังวางไข่ในประเทศไทยในราวเดือน
พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม แต่ปัจจุบันจากข้อมูลการติดวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียม และการสำรวจประชากร พบว่ามีนกปากห่างจำนวนมากที่ไม่อพยพกลับ คงอยู่ในประเทศไทยตลอดทั้งปี เพียงแต่เปลี่ยนที่หากินตามฤดูกาลเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร อันได้แก่ [[หอยเชอรีรี่]]และหอยโข่ง ซึ่งมีมากในพื้นที่ที่มีการทำนาข้าวโดยเฉพาะในที่ราบลุ่มภาคกลาง
 
== ลักษณะทั่วไป ==
 
== ถิ่นอาศัย ==
มักพบใน[[ภาคกลาง]]และ[[อีสาน]] แต่เนื่องจากเป็นนกที่อพยพย้ายถิ่นหากินตามฤดูกาล ทำให้พบได้ในหลายประเทศ ซึ่งในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนจะพบเห็นได้มากที่สุด เนื่องจากนกชนิดนี้ได้อพยพกลับมา โดยประเทศไทยเป็นพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญที่สุดของนกปากห่าง และเป็นพื้นที่อาศัยที่รองรับประชากรของนกปากห่างมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลก<ref>กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</ref>
 
== พฤติกรรม ==
 
== การแพร่กระจายพันธุ์ ==
นกปากห่างแพร่กระจายพันธุ์ อยู่ในทวีปเอเซียตอนใต้ตั้งแต่[[ปากีสถาน]] [[อินเดีย]] [[เนปาล]] [[ศรีลังกา]] [[บังคลาเทศ]] [[พม่า]] [[ไทย]] ประเทศแถบอินโดจีน จำนวนในแต่ละประเทศไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพราะนกปากห่างมีการอพยพย้ายถิ่นไปๆมาๆระหว่างประเทศเหล่านี้ ตลอดทั้งปี เพื่อหาแหล่งหากินและทำรังวางไข่<ref>http://www.kmitl.ac.th/agritech/ac/spproject/2552/bird2009/popup1.html</ref>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
16

การแก้ไข