ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรขาว"

เพิ่มขึ้น 5 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไรขาวมีอวัยวะส่วนปากไม่ค่อยแข็งแรง เช่นในพริก พบไรขาวที่ส่วนยอดของต้นพริก โดยพบว่าการกินดูดกินน้ำเลี้ยงที่พื้นผิวของใบอ่อนด้านใต้ใบ และวงจรชีวติของไรขาวอยู่ที่พื้นผิวใบอ่อนด้านใต้ใบ พื้นผิวใต้ใบจะส่องแสงระยิบเมื่อนำมาส่องกระทบกับแสงอาทิตย์ จากนั้นจะพบว่าใบเริ่มมีสีเหลืองซีดเกิดอาการหงิก ขอบใบม้วนลง และเกิด[[necrosis]]ที่ยอดทำให้เกิดการแคระแกร็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะพบไรขาวหรือไข่ของมัน ที่อยู่บนกิ่งไม้ ตาดอก ดอก และผลของพริก แต่ไม่พบอาการเสียหายใด
==วิธีการป้องกันและกำจัด==
ตรวจดูไรขาวบนใบพืชตั้งแต่เริ่มปลูกอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเริ่มตรวจพบให้รีบกำจัดโดยการใช้สารฆ่าเฉพาะไร อาจเป็นสารสกัดจากพืช สารเคมี<ref>[http://www.thaikasetsart.com/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94/], สารกำจัดไร</ref> เช่น คลอโรเบนไซเลท หรือศัตรูทางชีวภาพของไรขาวเช่น[[ไรตัวห้ำ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
55

การแก้ไข