ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทำลายป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! รายการ !! พื้นที่ป่า (ล้านไร่) / !! พื้นที่ถูกทำลายเฉลี่ยต่อปี (ล้านไร่)
|-
| ปี พ.ศ. 2504 || [[171.0]] || -
|-
| ปี พ.ศ. 2525 || [[97.8]] || 3.5
|-
| ปี พ.ศ. 2532 (ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้) || [[89.6]] || 1.2
|-
| ปี พ.ศ. 2541 || [[81.1]] || 1.1
|}
</center>
12

การแก้ไข