ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| notable role = [[คลับ ฟรายเดย์]] [[คืนพิเศษคนพิเศษ]]
}}
'''สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา''' หรือ '''สายทิพย์ ประภาษานนท์''' {{ชื่อเล่น|ฉอด}} เกิดเมื่อ {{วันเกิด|2499|12|24}} เป็นที่รู้จักในชื่อ '''ดีเจพี่ฉอด''' เป็นนักจัดรายการวิทยุและผู้บริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจสื่อ) ({{lang-en|Chief Executive Officer (CEO)}}) ของ [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่|บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]]<ref>[http://www.gotomanager.com/photos/collection.aspx?id=3952 สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา]</ref>
 
== ประวัติ ==
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เป็นบุคคลที่ร่วมงานกับแกรมมี่มาตั้งแต่ยุคแรก ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ควบคุมดูแลในสายงานสื่อของแกรมมี่ทั้งหมด และเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยในเครือแกรมมี่ <ref>[http://www.gmmgrammy.com/th/board-of-directors-saithip.htm Board of Directors Saithip Montrikul Na Audhaya]</ref>
==== จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ====
* '''[[พ.ศ. 2555]] - ปัจจุบัน''' ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจสื่อ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
* '''[[พ.ศ. 2552]] - ปัจจุบัน''' กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
* '''พ.ศ. 25452552 - ปัจจุบัน''' ประธานกรรมการบริหารร่วม (ร่วมกัับ บริษัทบุษบา จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชนดาวเรือง)
* '''พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน''' กรรมการ
* '''พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555''' ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
* '''พ.ศ. 25322552 - พ.ศ. 25522555''' กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วม
* '''พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2552''' กรรมการบริหาร
''' ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ดังนี้'''
 
* บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
* บริษัท ที่ฟ้า จำกัด
* บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
* บริษัท ฟีโนมีนา โมชั่นพิคเจอร์ส จำกัด
* บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด
==== จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ====
* '''พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน''' ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
* '''[[พ.ศ. 25452550]] - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
* '''[[พ.ศ. 25502545]] - ปัจจุบัน''' ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท/ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)กรรมการ
* '''[[พ.ศ. 2551]] – พ.ศ. 2552''' รองประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
* '''พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552''' ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
* '''พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550''' กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
* '''พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550''' กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
''' บริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย '''
==== บริษัทย่อยอื่น ๆ ====
* '''พ.ศ. 25522555 - พ.ศ. 2555ปัจจุบัน''' ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่แซท จำกัด (มหาชน)
*'''[[พ.ศ. 2553]] - ปัจจุบัน''' กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2549]]2553 - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่นแอ็กซ์ เรดิโอสตูดิโอ จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2534]]2553 - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดิโออิมเมจ คอนเซ็ปออน แอร์ จำกัด
*'''พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2549]] - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เรดิโอ จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2534]] - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2532]] - ปัจจุบัน''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2549]] - พ.ศ. 2555''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เรดิโอ จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2534]] - พ.ศ. 2555''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด
*'''[[พ.ศ. 2538]] – พ.ศ. 2550''' กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด)
 
''' ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ดังนี้ '''
* บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
* บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด
* บริษัท โอเพ่น เรดิโอ จำกัด
* บริษัท เอไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
* บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
* บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด
* บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด
* บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด
* บริษัท อิมเมจ ออนแอร์ จำกัด
* บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
* บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
* บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด
* บริษัท บลิส พับลิชชิชิ่ง จำกัด
* บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
* บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
=== จัดรายการวิทยุ ===
* '''[[คลับ ฟรายเดย์]] ({{lang-en|Club Friday}})''' (ร่วมกับดีเจพี่อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]) ทุกวันศุกร์ เวลา 21.00 น. - 23.00 น. สถานีวิทยุกรีฟเวฟ และถ่ายทอดภาพทาง[[กรีน แชนแนล]] และเทปบันทึกออกอากาศซ้ำวันเสาร์เวลา 05.00 น. วันอาทิตย์เวลา 21.00 น. และวันจันทร์เวลา 05.00 ทางกรีนแชนแนล<ref>[http://www.green-channel.tv/mc -- Green-Channel] </ref>
1,165

การแก้ไข