ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพฤกษา"

→‎หมวดหมู่หลัก: แก้ ประโยชนท์ เป็น ประโยชน์
(replaceViaSearch)
(→‎หมวดหมู่หลัก: แก้ ประโยชนท์ เป็น ประโยชน์)
* [[:หมวดหมู่:พืช แบ่งตามการใช้ประโยชน์]]
** [[:หมวดหมู่:พืช แบ่งตามส่วนที่ใช้ประโยชน์]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากดอก]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากลำต้น]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์จากใบประโยชน์จากใบ]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากรากและเหง้า]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากผลสด]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากผลแห้ง]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชที่ใช้ประโยชนท์ประโยชน์จากส่วนอื่นๆ]]
** [[:หมวดหมู่:พืชสวนพืชไร่]]
*** [[:หมวดหมู่:พืชน้ำมัน]]
297

การแก้ไข