ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนูและลูกธนู"

(แก้ส่วนที่ผิดพลาด)
*สายธนู (Bow string)
*ที่จับ (Grip)
*ช่องมองเป้า (Sight Windowwindow) ธนูสมัยใหม่จะทำช่องโค้งเพื่อให้สามารถเล็งเป้าได้
*ที่พักลูกธนู (Arrow rest) ฐานพักลูกธนูขณะง้างสาย
*น็อก (Nock) เป็นที่ยึดลูกธนูขณะเล็งเป้า และเป็นจุดกระแทกปลายลูกธนูเมื่อเกิดแรงดีด
'''ศูนย์เล็ง (Sight)'''
*แท่งปรับศูนย์เล็ง (Sight bar with scale) ใช้สำหรับปรับระยะเล็งตามหลัก[[โปรเจ็กไทล์]]
*หมุดเล็งเป้า (Sight pin & Apertureaperture) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
*จุดยึดศูนย์เล็ง (Sight block) เพื่อไม่ให้ศูนย์เล็งเขยื่อนเมื่อปรับระยะแล้ว
'''อุปกรณ์เสริม'''
* คลิกเกอร์ (Clicker) ที่วัดระยะปลายลูกธนูเพื่อกำหนดระยะความแม่นยำแล้วในการดึงลูกธนู</br>ซึ่งนักกีฬาแต่ละคนจะมี</br>การคำนวนความยาวของก้านลูกธนูที่เหมาะสำหรับตัวเอง
* ศูนย์ถ่วง (Stabilizer thread) เพื่อช่วยให้สามารถจับคันธนูได้นิ่งขึ้น
|}
297

การแก้ไข