ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท้องที่อำเภอลานสกาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลลานสกา]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาแก้ว
* '''[[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนทะเลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลานสกา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานสกาทั้งตำบล
132,008

การแก้ไข