ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนูและลูกธนู"

→‎ธนูแบบดั้งเดิม: เปลี่ยน ยูมิ เป็น ยุมิ
(เพิ่ม ดูบทความหลักที่ ลูกธนู / แก้ Bow and Arrow เป็น Bow and arrow)
(→‎ธนูแบบดั้งเดิม: เปลี่ยน ยูมิ เป็น ยุมิ)
'''ธนูประดิษฐ์''' (Self Bow) เป็นธนูประดิษฐ์ในยุคแรกเริ่ม มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีขนาดเล็กสะดวกในการพกพาในพื้นที่จำกัดอย่างเช่น การล่าสัตว์ในป่า
 
'''ธนูยาว''' (Long Bow) เป็นธนูที่พัฒนาเพื่อใช้ในทางการทหาร โดยลักษณะของธนูส่วนปีกจะมีความยาวมากกว่าธนูสั้น เพื่อเพิ่มแรงส่งของลูกธนูให้ไกลขึ้น และเพิ่มอำนาจการทำลายล้างเพิ่มขึ้น ประเภทของธนูยาวจะแบ่งตามวัฒนธรรมต่างๆ เช่น [[ธนูยาวอังกฤษ]], [[ยุมิ|ธนูยูยุมิ]] (ธนูยาวญี่ปุ่น)
 
'''ธนูคอมโพสิท''' (Composite Bow) เป็นธนูที่มีส่วนประกอบของคันธนูหลายชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน [[ธนูเตอร์กิส]], [[ธนูสมัยราชวงศ์หมิง]] และ [[ธนูมองโกล]]
297

การแก้ไข