ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

|&nbsp;9 ||&nbsp;ขอนแก่น ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครขอนแก่น]]''' ||align=center|[[ไฟล์:ตราเทศบาลนครขอนแก่น.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]] ||align=right|46.00&nbsp;||align=right|111,294&nbsp;||align=right|2,419.43&nbsp;||&nbsp;[[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2538]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=40 ก|pages=24-28|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/040/24.PDF|date=24 กันยายน 2538|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;10 ||&nbsp;พัทยานครศรีธรรมราช ||&nbsp;'''[[เมืองพัทยาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช]]'''<ref group="#">[[เมืองพัทยา]]เป็นเทศบาลพิเศษซึ่งเดิมมีรูปแบบ "สภา-ผู้จัดการนคร" อันแตกต่างจากเทศบาลทั่วไปที่ใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" แต่ปัจจุบันเมืองพัทยาได้หันมาใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" เหมือนเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ แต่ยังเรียกนายกเทศมนตรีว่า "นายกเมืองพัทยา" และสภาว่า "สภาเมืองพัทยา" เหมือนเดิม</ref> ||align=center|[[ไฟล์:Pattaya-Logo Logonakhonsithammaratcity.pnggif|60px]] ||&nbsp;[[จังหวัดชลบุรีนครศรีธรรมราช|ชลบุรีนครศรีธรรมราช]] ||align=right|5322.4456&nbsp;||align=right|109,037353&nbsp;||align=right|24,040847.3621&nbsp;||&nbsp;[[298 พฤศจิกายนตุลาคม]] [[พ.ศ. 25212537]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=95111|issue=พิเศษ36 120|pages=130-4434|title=พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยากฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๑๒๕๓๗|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25212537/A/120036/130.PDF|date=3024 ตุลาคมสิงหาคม 25212537|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;11 ||&nbsp;นครศรีธรรมราชพัทยา ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองพัทยา]]'''<ref group="#">[[เมืองพัทยา]]เป็นเทศบาลพิเศษซึ่งเดิมมีรูปแบบ "สภา-ผู้จัดการนคร" อันแตกต่างจากเทศบาลทั่วไปที่ใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" แต่ปัจจุบันเมืองพัทยาได้หันมาใช้รูปแบบ "นายกเทศมนตรี-สภา" เหมือนเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ แต่ยังเรียกนายกเทศมนตรีว่า "นายกเมืองพัทยา" และสภาว่า "สภาเมืองพัทยา" เหมือนเดิม</ref> ||align=center|[[ไฟล์: LogonakhonsithammaratcityPattaya-Logo.gifpng|60px]] ||&nbsp;[[จังหวัดนครศรีธรรมราชชลบุรี|นครศรีธรรมราชชลบุรี]] ||align=right|2253.5644&nbsp;||align=right|108109,143037&nbsp;||align=right|42,793040.5736&nbsp;||&nbsp;[[829 ตุลาคมพฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 25372521]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=11195|issue=36พิเศษ 120|pages=301-3444|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗๒๕๒๑|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25372521/A/036120/301.PDF|date=2430 สิงหาคมตุลาคม 25372521|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;12 ||&nbsp;นครสวรรค์ ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครนครสวรรค์]]''' || align=center|[[ไฟล์:นครนครสวรรค์.gif|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]] ||align=right|27.87&nbsp;||align=right|88,042&nbsp;||align=right|3,159.02&nbsp;||&nbsp;[[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2538]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=40 ก|pages=10-14|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๓๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/040/10.PDF|date=24 กันยายน 2538|language=}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม