ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

|9 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]] || 10,295 || 67.60 || 152.00
|-
|10 || ลานสกา || [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)]] || 10,075 || 65 || 155
|-
|11 || สิชล || [[เทศบาลตำบลทุ่งใส]] || 10,032 || 74.00 || 136.00
|27 || ปากพนัง || [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]] || 5,235 || 51.38 || 101.89
|-
|28 || หัวไทร || [[เทศบาลตำบลหัวไทร]] || 4,578 || 2.64 || 1,734.00
|-
|29 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลท้องเนียน]] || 4,517 || 43.09 || 105.00
|31 || ชะอวด || [[เทศบาลตำบลชะอวด]] || 4,308 || 0.50 || 8,616.00
|-
|32 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่าแพ]] || 4,258 || 0.96 || 4,435.00
|-
|33 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลขนอม]] || 3,880 || 1.76 || 2,205.00
|-
|34 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]] || 3,867 || 71.18 || 54.00
|-
|35 || ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]] || 3,358 || 14.18 || 232.00
ผู้ใช้นิรนาม