ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Logonakhonsithammaratcity.gif|200px]]
 
 
แบ่งออกเป็น 1 [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] 3940 [[เทศบาลตำบล]] และ 142140 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้
{|
|--- valign=top
# [[เทศบาลเมืองปากพนัง]]
# [[เทศบาลเมืองปากพูน]]
<li># [[เทศบาลตำบลบางจากกะปาง]]
# [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]]
# [[เทศบาลตำบลการะเกด]]
# [[เทศบาลตำบลขนอม]]
# [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]
# [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
||
<ol start=11>
# <li>[[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
<li>[[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]]
<li>[[เทศบาลตำบลจันดี]]
<li>[[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]]
<li>[[เทศบาลตำบลท้องเนียน]]
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
</ol>
||
<ol start=21>
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่าแพ]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาบอน]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาสาร]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจาก]]
||
<ol start=31>
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้างบางจาก]]
<li>[[เทศบาลตำบลปากนคร]]
<li>[[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]]
<li>[[เทศบาลตำบลลานสกา]]
<li>[[เทศบาลตำบลสิชล]]
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้าง]]
||
<ol start=41>
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้าง]]
<li>[[เทศบาลตำบลหัวไทร]]
<li>[[เทศบาลตำบลหินตก]]
 
|}
 
 
แบ่งออกเป็น 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] และ 33 [[เทศบาลตำบล]]
|4 || ปากพนัง || [[เทศบาลเมืองปากพนัง]] || 24,176 || 7.35 || 3,363.00
|-
|5 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลชะมายกะปาง]] || 12 14,231095 || 2183.4286 || 571168.0008
|-
|6 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลชะมาย]] || 12,231 || 21.42 || 571.00
|-
|7 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]] || 12,051 || 77.96 || 155.00
|-
|8 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลที่วัง]] || 11,778 || 48.19 || 244.34
|-
|9 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]] || 10,295 || 67.60 || 152.00
|-
|10 || ลานสกา || [[เทศบาลตำบลขุนทะเล]] || 10,075 || 65 || 155
|-
|11 || สิชล || [[เทศบาลตำบลทุ่งใส]] || 10,032 || 74.00 || 136.00
|-
|12 || พระพรหม || [[เทศบาลตำบลนาสาร]] || 9,960 || 27.747 || 358.96
|-
|6 13 || ทุ่งสง เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่โพธิ์เสด็จ]] || 129,051391 || 7725.9674 || 155365.00
|-
|714 || ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลที่วังหินตก]] || 119,778077 || 4813.1900 || 244698.3400
|-
|8 15 || เมืองนครศรีธรรมราชขนอม || [[เทศบาลตำบลท่างิ้วอ่าวขนอม]] || 109,295065 || 67140.6063 || 15264.00
|-
|9 16 || สิชลเฉลิมพระเกียติ || [[เทศบาลตำบลทุ่งใสทางพูน]] || 108,032970 || 7441.00 || 136219.00
|-
|1017 || เมืองนครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จร่อนพิบูลย์]] || 98,391275 || 2511.7453 || 365718.00
|-
|1118 || ช้างกลาง ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลหินตกหลักช้าง]] || 97,077630 || 13.00 47 || 698162.0034
|-
|1219 || ขนอมเชียรใหญ่ || [[เทศบาลตำบลอ่าวขนอมการะเกด]] || 9 7,065549 || 140 60.6328 || 64125.0024
|-
|1320 || เฉลิมพระเกียติ พิปูน || [[เทศบาลตำบลทางพูนเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]] || 87,970492 || 41171.00 || 21944.00
|-
|1421 || ร่อนพิบูลย์หัวไทร || [[เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เกาะเพชร]] || 87,275171 || 1126.5372 || 718268.00
|-
|1522 || พิปูนพรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระพรหมโลก]] || 7,492171 || 17112.0090 || 44556.00
|-
|1623 || หัวไทร สิชล || [[เทศบาลตำบลเกาะเพชรสิชล]] || 7,171040 || 263.7200 || 2682,347.00
|-
|1724 || พรหมคีรีฉวาง || [[เทศบาลตำบลพรหมโลกจันดี]] || 76,171315 || 1233.9056 || 5561,774.00
|-
|1825 || สิชลเมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลสิชลปากนคร]] || 76,040322 || 31.0090 || 23,347327.00
|-
|1926 || ฉวาง เฉลิมพระเกียรติ || [[เทศบาลตำบลจันดีดอนตรอ]] || 6 5,315680 || 33 20.5664 || 1,774275.0020
|-
|2027 || เมืองนครศรีธรรมราชปากพนัง || [[เทศบาลตำบลปากนครเกาะทวด]] || 65,322235 || 151.9038 || 3,327101.0089
|-
|2128 || หัวไทร || [[เทศบาลตำบลหัวไทร]] || 4,578 || 2.64 || 1,734.00
|-
|2229 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลท้องเนียน]] || 4,517 || 43.09 || 105.00
|-
|2330 || ทุ่งใหญ่ || [[เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่ายาง]] || 4,329 || 4.01 || 1,080.00
|-
|2431 || ชะอวด || [[เทศบาลตำบลชะอวด]] || 4,308 || 0.50 || 8,616.00
|-
|2532 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่าแพ]] || 4,258 || 0.96 || 4,435.00
|-
|2633 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลขนอม]] || 3,880 || 1.76 || 2,205.00
|-
|2734 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]] || 3,867 || 71.18 || 54.00
|-
|2835 || ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]] || 3,358 || 14.18 || 232.00
|-
|2936 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลทอนหงส์]] || 3,155 || 9.00 || 351.00
|-
|3037 || ท่าศาลา || [[เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่าศาลา]] || 2,985 || 1.00 || 2,985.00
|-
|3138 || ฉวาง || [[เทศบาลตำบลฉวาง]] || 2,881 || 2.00 || 1,441.00
|-
|3239 || พิปูน || [[เทศบาลตำบลพิปูน]] || 2,586 || 1.26 || 2,052.00
|-
|3340 || ฉวาง || [[เทศบาลตำบลไม้เรียง]] || 2,507 || 2.48 || 1,011.00
|-
|3441 || นาบอน || [[เทศบาลตำบลนาบอน]] || 2,296 || 4.00 || 574.00
|-
|3542 || เชียรใหญ่ || [[เทศบาลตำบลเชียรใหญ่]] || 2,279 || 1.00 || 2,279.00
|-
|3643 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลบางจาก]] || 1,742 || 2.40 || 726.00
|-
|3744 || ลานสกา || [[เทศบาลตำบลลานสกา]] || 1,498 || 2.61 || 574.00
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม