ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนาสาร (อำเภอพระพรหม)"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เทศบาล <!-- ข้อมูลจำเป็น --> | เทศบาล = เทศบาลตำบลนาสาร...)
 
 
== ภูมิศาสตร์ ==
เทศบาลตำบลนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อ ตำบลไชยมนตรี และตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* '''ทิศใต้''' ติดต่อ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อ [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]] อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อ ตำบลกำแพงเซา [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช]] จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
=== ภูมิอากาศ ===
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม