ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เทศบาล <!-- ข้อมูลจำเป็น --> | เทศบาล = เทศบาลตำบลขุนทะ...)
 
}}
 
'''เทศบาลตำบลขุนทะเล''' ตำบลขุนทะเลเป็นหนึ่งในจำนวน 5 ตำบล ของอำเภอ[[อำเภอลานสกา]] จังหวัด[[นครศรีธรรมราช]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสกา ระยะทางประมาณ
9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่
 
== ประวัติ ==
ประวัติความเป็น มายาวนานเล่ากันว่า ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ก่อน[[พระเจ้าศรีธรรมโศกราช]] สร้างพระธาตุที่หาดทรายแก้ว หลายร้อยปีสถานที่ที่ตำบลขุนทะเล ปัจจุบันยังเป็นพื้นต้นน้ำ ติดต่อกับ อ่าวไทย ทางตะวันออกและทางทิศตะวันตก ติดต่อกับเขาววัง เมื่อกาลเวลาล่วง เลยมานานวันเข้ามีการเปลี่ยนแปลงทาง ระบบนิเวศวิทยาทำให้น้ำทะเลในส่วนนี้ กลับตื้นเขินเป็นหาดทรายแก้ว ทอดยาวเป็นเนิน ตั้งแต่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปจนถึงอำเภอหัวไทร พระเจ้าศรีธรรมโศกได้สร้างเมืองตามพรลิงค์ขึ้นที่หาดทรายแก้ว แห่งนี้ และได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ แต่ยังสร้างไม่ทันเสร็จ ได้เกิดโรคห่าขึ้นก่อน พระเจ้าศรีธรรมโศกจึงนำไพร่พลหนีไข้ห่าขึ้นไปอยู่บนเขาวังชั่วคราว ซึ่งในตอนนั้นพื้นที่ในส่วนที่เป็นตำบลขุนทะเลปัจจุบัน ยังเป็นทางน้ำหรือแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก มาจากริมเชิงเขาวัง ไปสู่อ่าวไทย กระแสน้ำที่เกิดจาก เขาวัง เขาลานสกาใน เข้าแก้วน้ำตกกระโรม มารวมกันที่ซอกเขาเชิงผาบานตุมปัน ดูเหมือนว่าต้นน้ำทั้งหมด เกิดออกจากเขาวัง พระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้เสด็จขึ้นไปยังเขาวังโดยผ่านถ้ำน้ำคลุ้ง- บ้านในลา ขึ้นไปประทับอยู่ที่หน้าถ้ำชีหรือถ้ำปู่ชี โดยสำรวจพื้นที่ ที่เป็นที่ราบในหุบเขา ที่กว้างใหญ่หลายพันไร่ซึ่งมีลำคลองไหลผ่าน กลางที่ราบที่มี หุบเขาเข้าล้อมรอบ คลองนี้เกิดจากน้ำตกเทวดาบน เขาวัง แต่ที่กหน้าแปลกคือน้ำในคลองนี้ไม่สามารถไหล เป็นลำคลองสู้พื้นดินที่ราบได้ น้ำจึงไหลเข้าสู่ใต้ถ้ำชีลอดใต้จอมเขา หลายสันออกมาที่ถ้ำ น้ำคลุ้งที่บ้านในลา พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ทรงสงสัยในความอัศจรรย์ของน้ำที่ไหล เข้าใต้ผูผานั้นเป็นอันมาก จึงได้นำทหารลงมาสำรวจที่ถ้ำน้ำดังกล่าว และทรงเชื่อมั่นว่าน้ำที่ออกจากถ้ำน้ำคลุ้งนั้น มาจากน้ำบนเขาวังไหลออกสู่ที่ราบบริเวณ ที่ติดกับถ้ำน้ำทั่งหมด จึงเรียกพื้นที่นั้นว่า “ขุนทะเล” ซึ่งแปลว่า ต้นน้ำตรงตามความหมายได้จริงๆ (อ้างอิง http://www.khuntale.go.th/history.php)
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม