ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทพลาซึม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
[[ไฟล์:Biological cell.svg|thumb|]]
ภาพเซลล์โดยสัตว์ทั่วไป ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ดังนี้ <br/>
(1) นิวคลีโอลัส<br/>
(2) นิวเคลียส<br/>
(3) ไรโบโซม<br/>
(4) เวสิเคิล<br/>
(5) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ<br/>
(6) กอลไจแอปพาราตัส<br/>
(7) ไซโทสเกลเลตอน<br/>
(8) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ<br/>
(9) ไมโทคอนเดรีย<br/>
(10) แวคิวโอล<br/>
(11) ไซโทพลาซึม<br/>
(12) ไลโซโซม<br/>
(13) เซนทริโอล]]
'''ไซโทพลาซีม''' เป็นส่วนหนึ่งของ[[โพรโทพลาสซึม]] ที่อยู่รอบ ๆ [[นิวเคลียส]] ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตภายใน[[เซลล์]] เป็นของเหลว ซึ่งภายในมีหลายอย่างที่สำคัญเช่น [[คลอโรพลาสต์]] ในคลอโรพลาสมีคลอโรฟิลล์เอาไว้สังเคราะห์แสง มีออแกเนล ซึ่งทำให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เป็นต้น ซึ่งสามารถพบได้ทั้งเซลล์[[พืช]]และเซลล์[[สัตว์]]
 
95

การแก้ไข