ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลกะปาง"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เทศบาล <!-- ข้อมูลจำเป็น --> | เทศบาล = เทศบาลตำบลกะปาง...)
 
== ชุมชน ==
เทศบาลตำบลกะปางประกอบด้วยชุมชน 11 ชุมชน
1.* บ้านคลองตูก
2.* บ้านคลองตูกเหนือ
3.* บ้านไสไพ
4.* บ้านกะโสมเหนือ
5.* บ้านพูน
6.* บ้านกะโสม
7.* บ้านปาง
8.* บ้านลานช้าง
9.* บ้านเทพสตรี
10.* บ้านท่าเลน
11.* บ้านศรีสุนทร
 
== สาธารณสุข ==
ผู้ใช้นิรนาม