ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
[[ภาพ:สรรเพชญปราสาท5.jpg|right|thumb|ภาพภายในพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท จากภาพยนตร์เรื่อง[[สุริโยไท]]([[พ.ศ. 2544]])]]
 
ในรัชกาล[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] แห่ง[[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]] พระนครศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาที่กำลังเจริญเติบโตเป็นมหานครขนาดใหญ่ พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระราชวังที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาล[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑]] หรือ[[พระเจ้าอู่ทอง]] แห่ง[[ราชวงศ์อู่ทอง]] ไปสร้างใหม่ทางตอนเหนือติดกับกำแพงพระนคร และ แม่น้ำ ส่วนในเขตพระราชวังเดิมนั้นได้ทรงถวายให้เป็น[[เขตพุทธาวาส]] หรือ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน เป็นที่เข้าใจกันว่าพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวงแห่งใหม่ก็คือ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี[[พ.ศ. 1991|พุทธศักราช ๑๙๙๑]]-[[พ.ศ. 2031|๒๐๓๑]] โดยเป็นไม้ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอิฐทีหลัง
 
 
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ==
[[Image:Sanphetprasatpalacemboraan.jpg|right|thumb|พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท (จำลอง)เมืองโบราณ]]
[[ภาพ:สรรเพชญปราสาท5.jpg|right|thumb|ภาพภายในพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท จากภาพยนตร์เรื่อง[[สุริโยไท]]([[พ.ศ. 2544]])]]คณะราชทูต[[ลังกา]]ได้กล่าวถึงความงามของพระมหาปราสาทองค์นี้ไว้ว่า "เมื่อถึงเขตพระราชวัง เห็นปราสาทราชมณเฑียรที่ปิดทองอร่าม เจ้าพนักงานนำทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวังผ่านประตู ๒ ชั้น ที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทอง เมื่อล่วงประตุชั้นที่สองเข้าไป ก็ถึงพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สองข้างมุขเด็จพระที่นั่ง มีรูปภาพต่าง ๆ ตั้งไว้คือ รูป[[หมี]] [[ราชสีห์]] [[รากบส]] [[โทวาริก]] [[นาค]] [[พิราวะยักษ์]] รูปทั้งหลายเหล่านี้ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งหมด ตรงรูปหมู่ขึ้นไปเป็นราชบัลลังก์ สูงประมาณ ๑๐ คืบ([[พระที่นั่งบุษบกมาลา]]) ตั้งเครื่องสูงรอบ[[ราชบัลลังก์]]" จะเห็นได้ว่า พระที่นั่งองค์นี้นั้น มีพระที่นั่งบุษบกมาลา ซึ่งคล้าย ๆ กับ [[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] พระที่นั่งล้วนปิดทองทั้งองค์ งดงามมาก
 
== พระที่นั่งในเมืองโบราณ ==
14,402

การแก้ไข