ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== โรงเรียนในตำบลลานสกา ==
#โรงเรียนวัดเจดีย์
#โรงเรียนวัดวังหงส์
#โรงเรียนวัดวังหงส์ [http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C-Wat-Wang-Hong-School/225035164211572?ref=hl http://www.facebook.com/pages/วัดวังหงส์]
#โรงเรียนวัดน้ำรอบ
 
== ธนาคาร ==
 
===สาขาธนาคาร===
#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา
# [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4238]] (ลานสกา-ไม้หลา)
 
== หน่วยงานในเขตอ.ลานสการาชการ ==
 
== หน่วยงานในเขตอ.ลานสกา ==
# ที่ว่าการอำเภอลานสกา
# สถานีตำรวจภูธรลานสกา
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.lansakacity.go.th อำเภอลานสกา]
#โรงเรียนวัดวังหงส์* [http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C-Wat-Wang-Hong-School/225035164211572?ref=hl http://www.facebook.com/pages/วัดวังหงส์]
 
 
132,183

การแก้ไข