ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

== การสาธารณสุข ==
* โรงพยาบาลลานสกา (ขนาด 60 เตียง)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนโพธิ์ (ท่าดี)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาวมะม่วงทอง (ท่าดี)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวงย่านยาว (กำโลน)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อนคีรีวง (กำโลน)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน (เขาแก้ว)
* สถานีอนามัย 7 แห่ง
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ (ขุนทะเล)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย (ขุนทะเล)
 
==ความปลอดภัย==
ผู้ใช้นิรนาม