ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

== การสาธารณสุข ==
* โรงพยาบาลลานสกา (ขนาด 60 เตียง)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนโพธิ์
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่อน
* สถานีอนามัย 7 แห่ง
 
ผู้ใช้นิรนาม