ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
||1.||อินทร์บุรี|||||| (In Buri)||||||||6.||ท่างาม|||||| (Tha Ngam)||||||
|-
||2.||ประศุก|||||| (Prasuk)||||||||7.||น้ำตาล|||||| (Namtan)||||||
|-
||3.||ทับยา|||||| (Thap Ya)||||||||8.||ทองเอน|||||| (Thong En)||||||
|-
||4.||งิ้วราย|||||| (Ngio Rai)||||||||9.||ห้วยชัน|||||| (Huai Chan)||||||
|-
||5.||ชีน้ำร้าย|||||| (Chi Nam Rai)||||||||10.||โพธิ์ชัย|||||| (Pho Chai)||||||
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ผู้ใช้นิรนาม