ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์เอ็นเอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''กรดไรโบนิวคลีอิก''' ({{lang-en|ribonucleic acid}}) หรือ '''อาร์เอ็นเอ''' เป็น[[กรดนิวคลีอิก]] ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สาร[[มหโมเลกุล]]หลัก ร่วมกับ[[ลิพิด]] [[คาร์โบไฮเดรต]]และ[[โปรตีน]] ที่สำคัญแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาร์เอ็นเอประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า [[นิวคลีโอไทด์]] สายยาว เช่นเดียวกับ[[ดีเอ็นเอ]] นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยประกอบด้วย[[นิวคลีโอเบส]] น้ำตาลไรโบสและหมู่ฟอสเฟต ลำดับนิวคลีโอไทด์ทำให้อาร์เอ็นเอเข้ารหัสข้อมูลพันธุกรรมได้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้[[เอ็มอาร์เอ็นเอสื่อสาร|อาร์เอ็นเอนำรหัส]] (mRNA) นำข้อมูลพันธุกรรมที่ชี้นำการสังเคราะห์โปรตีน ยิ่งไปกว่านั้น [[ไวรัส]]หลายชนิดใช้อาร์เอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมแทนดีเอ็นเอ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''กรดไรโบนิวคลีอิก''' ({{lang-en|ribonucleic acid}}) หรือ '''อาร์เอ็นเอ''' เป็น[[กรดนิวคลีอิก]] ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สาร[[มหโมเลกุล]]หลัก ร่วมกับ[[ลิพิด]] [[คาร์โบไฮเดรต]]และ[[โปรตีน]] ที่สำคัญแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาร์เอ็นเอประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า [[นิวคลีโอไทด์]] สายยาว เช่นเดียวกับ[[ดีเอ็นเอ]] นิวคลีโอไทด์แต่ละหน่วยประกอบด้วย[[นิวคลีโอเบส]] น้ำตาลไรโบสและหมู่ฟอสเฟต ลำดับนิวคลีโอไทด์ทำให้อาร์เอ็นเอเข้ารหัสข้อมูลพันธุกรรมได้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อาร์เอ็นเอสื่อสาร (mRNA) นำข้อมูลพันธุกรรมที่ชี้นำการสังเคราะห์โปรตีน ยิ่งไปกว่านั้น [[ไวรัส]]หลายชนิดใช้อาร์เอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมแทนดีเอ็นเอ
 
โมเลกุลอาร์เอ็นเอบางอย่างมีบทบาทสำคัญในเซลล์โดยเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ควบคุมการแสดงออกของยีนหรือรับรู้และสื่อสารการตอบสนองต่อสัญญาณของเซลล์ ขบวนการหนึ่ง คือ การสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งเป็นหน้าที่สากลซึ่งโมเลกุลอาร์เอ็นเอสื่อสารชี้นำการสร้างโปรตีนบน[[ไรโบโซม]] ขบวนการนี้ใช้โมเลกุล[[ทีอาร์เอ็นเอ|อาร์เอ็นเอถ่ายโอน]] (tRNA) เพื่อขนส่งกรดอะมิโนไปยังไรโบโซม ที่ซึ่ง[[อาร์เอ็นเอไรโบโซม]] (rRNA) เชื่อมกรดอะมิโนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรตีน
โครงสร้างทางเคมีของอาร์เอ็นเอคล้ายคลึงกับของดีเอ็นเอเป็นอย่างมาก แต่มีข้อแตกต่างอยู่สองประการ (1) อาร์เอ็นเอมีน้ำตาลไรโบส ขณะที่ดีเอ็นเอมีน้ำตาลดีออกซีไรโบส (ขาดออกซิเจนหนึ่งอะตอม) ซึ่งแตกต่างเล็กน้อย และ (2) อาร์เอ็นเอมีนิวคลีโอเบส[[ยูราซิล]] ขณะที่ดีเอ็นเอมี[[ไทมีน]] โมเลกุลอาร์เอ็นเอส่วนมากเป็นสายเดี่ยว และสามารถเกิดโครงสร้างสามมิติที่ซับซ้อนมากได้ ต่างจากดีเอ็นเอ
 
== ประวัติ ==
* [[ค.ศ. 1869]] ค้นพบกรดนิวคลีอิก โดย [[โยฮันน์ ไมเชอร์]] (Johann Friedrich Miescher (1844-1895)) เมื่อแรกพบเขาเรียกวัตถุนี้ว่า นิวคลีอิน (nuclein) เพราะว่าเขาพบมันในนิวเคลียส ต่อเขาพบว่ามันก็มีใน[[เซลล์]]ประเภท[[โพรแคริโอต]]ซึ่งไม่มีนิวเคลียสด้วย
* [[ค.ศ. 1939]] เข้าใจหน้าที่ของอาร์เอ็นเอในการสังเคราะห์โปรตีน โดยการศึกษาทดลองของ [[ทอร์บเยิร์น คาสเพอร์สัน]] (Torbjörn Oskar Caspersson) , [[ชอง บราเช]] (Jean Brachet) และ[[แจ็ก ชูลตซ์]] (Jack Schultz)
* [[ค.ศ. 1964]] พบช่วงต่อ (sequence) ของนิวคลีโอไทด์ 77 ตัว ใน [[tRNA]] ของ[[ยีสต์]] โดย [[รอเบิร์ต ฮอลลีย์]] (Robert W. Holley)
* [[ค.ศ. 1968]] [[รอเบิร์ต ฮอลลีย์]] ได้รับ[[รางวัลโนเบล]]สาขาการแพทย์
 
== โครงสร้างทางเคมี ==
 
== การสังเคราะห์ ==
การสังเคราะห์ RNA ถูกเร่งปฏิกิริยาโดย [[เอนไซม์]] [[อาร์เอ็นเอ พอลิเมอเรส]] (RNA polymerase) ใช้ DNA เป็นแม่แบบ เริ่มต้นการสังเคราะห์โดยการเชื่อมต่อกับเอนไซม์ตรงตำแหน่ง [[โปรโมเตอร์]] (promoter) ซีเควนซ์ (sequence) ใน DNA (ตามธรรมดาพบ "อัพสตรีม" (upstream) ของ [[ยีน]]) DNA ดับเบิลเฮลิกซ์เกลียวคู่ดีเอ็นเอจะคลายตัวออกโดยการทำงานของเอนไซม์ [[เฮลิเคส]] (helicase) แล้วเอนไซม์จะเคลื่อนไปตามแม่แบบเกลียวในทิศทางจาก 3’ -> 5’ และการสังเคราะห์โมเลกุลของ RNA จะมีทิศทางจาก 5’ -> 3’
 
== ประวัติ ==
* [[ค.ศ. 1869]] ค้นพบกรดนิวคลีอิก โดย [[โยฮันน์ ไมเชอร์]] (Johann Friedrich Miescher (1844-1895)) เมื่อแรกพบเขาเรียกวัตถุนี้ว่า นิวคลีอิน (nuclein) เพราะว่าเขาพบมันในนิวเคลียส ต่อเขาพบว่ามันก็มีใน[[เซลล์]]ประเภท[[โพรแคริโอต]]ซึ่งไม่มีนิวเคลียสด้วย
* [[ค.ศ. 1939]] เข้าใจหน้าที่ของอาร์เอ็นเอในการสังเคราะห์โปรตีน โดยการศึกษาทดลองของ [[ทอร์บเยิร์น คาสเพอร์สัน]] (Torbjörn Oskar Caspersson) , [[ชอง บราเช]] (Jean Brachet) และ[[แจ็ก ชูลตซ์]] (Jack Schultz)
* [[ค.ศ. 1964]] พบช่วงต่อ (sequence) ของนิวคลีโอไทด์ 77 ตัว ใน [[tRNA]] ของ[[ยีสต์]] โดย [[รอเบิร์ต ฮอลลีย์]] (Robert W. Holley)
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พันธุศาสตร์]] (Genetics)
* [[อณูชีววิทยา]] (Molecular biology)
* [[อาร์เอ็นเอ-ออนโทโลยีคอนซอร์เทียม]] (RNA Ontology Consortium)
* [[เซเวอโร โอเชา]] (Severo Ochoa)
* [[mRNA]] (Antisense mRNA)
 
[[หมวดหมู่:อาร์เอ็นเอ| ]]