ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขาใหญ่"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 1459360 โดย Manop; ย้อนโฆษรา.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 1459360 โดย Manop; ย้อนโฆษรา.)
'''เขาใหญ่''' อาจหมายถึง
'''เขาใหญ่''' หมายถึง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากองค์การ[[ยูเนสโก]] ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่”
 
* [[อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่]] 1 ใน [[อุทยานแห่งชาติ]]ของ[[ไทย]]
19,496

การแก้ไข