ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครศรีธรรมราช"

# [[เทศบาลเมืองปากพนัง]]
# [[เทศบาลเมืองปากพูน]]
# [[เทศบาลตำบลกะปาง]]
# [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]]
# [[เทศบาลตำบลการะเกด]]
# [[เทศบาลตำบลขนอม]]
# [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]
# [[เทศบาลตำบลกะปาง]]
||
<ol start=11>
# <li>[[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
<li>[[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]]
<li>[[เทศบาลตำบลจันดี]]
ผู้ใช้นิรนาม