ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|[[เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด]]
| align = center|เทศบาล
| align = center|ต.โคกกรวด (นอกเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด)
| align = center|12,971
| align = center|64.17
|[[เทศบาลตำบลโคกกรวด]]
| align = center|เทศบาล
| align = center|ต.โคกกรวด<br /> (บางส่วนนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด)
| align = center|7,035
| align = center|3.00
726

การแก้ไข