ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Amx002"

replaceViaSearch: เว็บไซต์
(replaceViaSearch)
(replaceViaSearch: เว็บไซต์)
 
ซึ่งตามความหมายพระคัมภีร์แล้ว ตรงกับความหมายแรก
 
ส่วนคำแปลจากเวปไซต์เว็บไซต์ [http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน] แปลเป็น "ภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ" จากหมวด ศิลปะ ไม่ใช่ศาสนา
นอกจากนั้นทางเวปเว็บไซต์ยังแจ้งเตือนว่า "ก่อนนำไปใช้ โปรดตรวจสอบกับเอกสารหรือหนังสืออีกครั้ง"
 
ซึ่งตามความหมายจริงๆ ของคำในภาษาอังกฤษนั้น หากเป็นด้านศิลปะ Annunciation หมายถึง งานศิลปะทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแจ้งข่าวการตั้งครรภ์ของพระแม่มาเรีย
123,860

การแก้ไข