ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาโยร์บาร์บัด ข่าน"

replaceViaSearch: สวรรคต
(replaceViaSearch: ประสูติ)
(replaceViaSearch: สวรรคต)
ช่วงก่อนครองราชย์ทรงได้รับการสนับสนุนจากอดีตมเหสีของ[[จักรพรรดิหยวนเฉินจง]] และพระเชษฐา เมื่อ[[จักรพรรดิหยวนหวู่จง]] เสด็จสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1311 (พ.ศ. 1854) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นอายูบาร์ดา ข่าน หรือ[[จักรพรรดิหยวนเหรินจง]] เมื่อพระชนม์ได้ 25 พรรษา
 
ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1320 (พ.ศ. 1863) ขณะพระชนม์เพียง 34 พรรษา จีจีน ข่าน พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทน เป็น[[จักรพรรดิหยวนอิงจง]]
 
{{เริ่มกล่อง}}
123,860

การแก้ไข