เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|legislature =
}}
อาณาจักรศรีเกษตรของ[[ชาวพยู]]ตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในภาคกลาง และภาคใต้ ของ[[ประเทศพม่า]]ในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้นพุทธกาล หรือ ก่อน 2500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติผิว หรือปยู ซึ่งตั้งบ้านเมืองใกล้กับ[[เมืองแปร]] ในลุ่ม[[แม่น้ำอิระวดี]]
 
ต่อมาชนชาติ ปยู นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับความเจริญ ทางอักษรศาสตร์จากอินเดีย ในยุคที่รุ่งเรือง อาณาจักรนี้มีอำนาจปกครอง เกือบตลอดแหลมมลายู จนใน พ.ศ. 651 พวกมอญทางใต้ ได้ยกทัพเข้ามารุกราน และอาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลง จนใน พ.ศ. 1375 [[อาณาจักรน่านเจ้า]] ก็ยกทัพลงมาทำลายลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชนชาติพม่า เมื่อพระเจ้าอโนรทากษัตริย์ แห่งประเทศพม่า ก็แผ่อำนาจเข้ามาแทนที่
94,496

การแก้ไข