ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าหิมพานต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ป่าหิมพานต์''' หรือ '''หิมวันต์''' เป็นป่าใน[[วรรณคดี]] ตามตำนานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมพานต์ หรือ[[หิมาลายา]] (หิมาลัย) คำว่า “หิมาลายา” นั้นเป็นคำที่ มีรากศัพท์มาจาก[[ภาษาสันสกฤต]]แปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วย[[หิมะ]] ภูเขาเขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ใน[[ชมพูทวีป]]มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด มีสระใหญ่ 7 สระคือ
'''ป่าหิมพานต์''' เป็นป่าใน[[วรรณคดี]]ซึ่งเป็นจินตนาการของคนไทยมานาน '''หิมวันต์''' ก็เรียก
 
== ตำนานป่าหิมพานต์ ==
ตามตำนานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมพานต์ หรือหิมาลายา (หิมาลัย) คำว่า “หิมาลายา” นั้นเป็นคำที่ มีรากศัพท์มาจาก[[ภาษาสันสกฤต]]แปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วย[[หิมะ]] ภูเขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ใน[[ชมพูทวีป]]มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 10 ไมล์ หรือ 16 กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วยยอด 84,000 ยอด มีสระใหญ่ 7 สระคือ
# [[สระอโนดาต]]
# [[สระกัณณมุณฑะ]]
# [[สระมัณฑากิณี]]
# [[สระสีหัปปาตะ]]
บรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วย[[ภูเขา]]ทั้ง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์
 
ในป่าหิมพานต์นี้เต็มไปด้วย [[สัตว์]]นานาชนิด ซึ่งล้วนแต่แปลกประหลาด ต่างจากสัตว์ที่เรารู้จัก เป็นสัตว์หลายอย่างมาผสมกันแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ สัตว์เหล่านี้เกิดจากจินตนาการของ [[จิตรกรไทย]]โบราณที่ได้สรรค์สร้างภาพต่าง ๆ จากเอกสารเก่าต่างๆ บรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อ้างถึงนี้เป็นที่รู้จักในนามของ [[สัตว์หิมพานต์]]
 
[[หมวดหมู่:ตำนาน]]
ผู้ใช้นิรนาม