ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(−หมวดหมู่:ราชนัดดาในเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 2; −[[หมวดหมู่:ราชปนัดดาในเจ้าผู้ครองนคร...)
| พระมารดา = [[แม่เจ้าโนจาราชเทวี]]
| พระมเหสี = [[แม่เจ้าอุษามหาเทวี]]
| พระโอรส/ธิดา = · [[แม่เจ้าเทพไกรสรราชเทวี]]<br> · [[เจ้าอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่]]
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (ทิพย์จักราธิวงศ์)
| ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2399]] - [[พ.ศ. 2413]]
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' ทรงมีราชเชษฐา ราชอนุชา และราชขนิษฐา รวม 5 พระองค์ มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
 
* '''เจ้าราชบุตร น้อย(สุริยฆาต), เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่''' - พระไปยกา (เจ้าตาทวด) ใน "เจ้าหญิงทิพวัน กฤดากร" และ "เจ้าหญิงศรีนวล กฤดากร" ชายา ใน "พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช"
 
* '''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6'''
== ราชโอรส ราชธิดา ==
 
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' ทรงมีราชธิดา รวม 2 พระองค์ อยู่ในราชตระกูล [[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)|ณ เชียงใหม่]] มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
 
=== แม่เจ้าอุษามหาเทวี ===
* '''แม่เจ้าเทพไกรสรราชเทวี''' - ราชเทวีใน [[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และทรงเป็น พระราชชนนีใน [[พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
* '''เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่''' - พระราชชนนีของเจ้ากรรณิการ์ พระอัยยิกา (เจ้าย่า) ใน [[เจ้าหญิงศิริมา ณ เชียงใหม่]] พระชายาใน [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี]]
 
== ราชกรณียกิจ ==