ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชัน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
replaceViaLink: อิเล็กตรอน
(replaceViaLink: อิเล็กตรอน)
[[ไฟล์:Mitochondrial electron transport chain—Etc4.svg|thumb|400px|การขนถ่ายอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียของยูคาริโอต และการสร้าง ATP]]
'''ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชัน''' ({{lang-en|Oxidative phosphorylation}}) เป็น[[วิถีเมแทบอลิซึม]]ซึ่งใช้พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอาหารเพื่อสร้าง[[อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต]] (ATP) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เก็บสะสมพลังงานเพื่อใช้ใน[[เมแทบอลิซึม]] แม้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกจะใช้สารอาหารต่างกัน แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยออกซิเจนแทบทุกชนิดล้วนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชันเพื่อสร้าง ATP สาเหตุที่วิถีนี้พบได้แพร่หลายอาจเป็นเพราะมันเป้นวิถีที่ทรงประสิทธิภาพในการปลดปล่อยพลังงาน เมื่อเทียบกับกระบวนการ[[การหมัก (ชีวเคมี)|การหมัก]]ทางเลือก เช่น ไกลโคไลสิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic glycolysis)
 
 
== แหล่งที่เกิด ==
การถ่ายเทอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของ[[ไมโตคอนเดรีย]] ซึ่งไม่ยอมให้สารชนิดใดผ่านแม้แต่อนุภาคขนาดเล็ก เช่น [[โปรตอน]] เว้นแต่สารที่มีตัวขนส่งเฉพาะเท่านั้น ส่วนช่องว่างภายในเยื่อหุ้มชั้นใน บรรจุของเหลวที่เรียกว่า แมกตริกซ์ (matrix) ภายในของเหลวนี้มีเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับ[[วัฏจักรเครบส์]] และ[[การย่อยสลายกรดไขมัน]]
 
== ลำดับการขนส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอน ==
การขนส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียเป็นการส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนเป็นลำดับผ่านตัวรับอิเล็คตรอนต่างๆอิเล็กตรอนต่างๆกันที่อยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรีย ตัวรับอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนเหล่านี้เป็นเอนไซม์หลายตัวที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม (complex) ที่สำคัญมี 4 กลุ่มคือ
* complex I เป็นเอนไซม์ขนาดใหญ่ รับผิดชอบ 2 ปฏิกิริยาคือ รับอิเล็คตรอนจากอิเล็กตรอนจาก NADH + H+ และส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนต่อให้[[ยูบิควิโนน]]ซึ่งยูบิควิโนนจะส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนต่อให้ เอนไซม์กลุ่มที่ 3 และขับ H+ จากแมกตริกซ์เข้าสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกและเยื่อหุ้มชั้นใน
* complex II เป็นเอนไซม์ในวัฏจักรเครบส์เพียงตัวเดียวที่ยึดติดกับเยื่อหุ้ม โดยกลุ่มเอนไซม์นี้จะรับอิเล็คตรอนจากอิเล็กตรอนจาก FADH2 และส่งต่อไปให้กลุ้มเอนไซม์ที่ 3 ต่อไป โดยไม่มีการขับ H+ เข้าสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้ม
* complex III กลุ่มเอนไซม์นี้ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนจาก ยูบิควิโนนแล้วส่งต่อให้[[ไซโตโครมซี]] ซึ่งไซโตโครมซีจะนำอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนไปส่งให้กลุ่มเอนไซม์ที่ 4 ต่อไป โดยที่กลุ่มเอนไซม์นี้จะมีการขับ H+ เข้าสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มด้วย
* complex IV รับอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนจากไซโตโครม ซีแล้วส่งให้[[ออกซิเจน]]ได้เป็นน้ำ การทำงานของเอนไซม์กลุ่มนี้จะขับ H+ เข้าสู่ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้ม
 
== การเกิดศักย์ไฟฟ้าระหว่างเยื่อหุ้ม ==
 
== การสร้าง ATP ==
การไหลกลับของโปรตรอนจากที่ที่มีความเข้มข้นมากคือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มกลับเข้าในเยื่อหุ้มชั้นในจะเกิดขึ้นได้เองตาม[[กฎของการแพร่]] เมื่อโปรตรอนไหลกลับผ่านช่องทางเฉพาะ จะนำพลังงานที่ไหลกลับนี้ไปสร้าง ATP โดยช่องทางเฉพาะที่โปรตรอนไหลกลับนี้มีเอนไซม์ ATP synthase อยู่ การไหลกลับของโปรตรอนจะเกิดขึ้นได้เมมื่อมีการสะสมของโปรตรอนถึงระดับที่กำหนด ซึ่ง ณ ระดับนั้น การขนส่งอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนผ่านกลุ่มเอนไซม์ต่างๆจะหยุด จากนั้นจึงจะมีการไหลกลับของโปรตรอนเพื่อสร้าง ATP
 
== การควบคุมปฏิกิริยา ==
123,859

การแก้ไข