ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธเนศวร์ เจริญเมือง"

replaceViaSearch: ปัจจุบัน
(replaceViaSearch: ปัจจุบัน)
* วัฒนธรรมล่มสลาย:ป้อก่อเมือง แม่ก่อเมือง ลูกอู้เมืองบะจ้าง.2536
* แม่น้ำปิงในประวัติศาสตร์.2536
* เศรษฐกิจนครเชียงใหม่ : จากปัจุบันปัจจุบันสู่อนาคต.2536
* มาจากล้านนา.รวมบทความการเมือง,ปรับปรุง,เศรษฐกิจและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน.2537
* เลือกตั้งผู้ว่าฯ.2537
123,854

การแก้ไข