ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟ้า พูลวรลักษณ์"

เหมือนโฆษณา พูดเวียนวนเว็บไซตื 2-3 ครั้ง
(ขาดอ้างอิงทุติยภูมิ)
(เหมือนโฆษณา พูดเวียนวนเว็บไซตื 2-3 ครั้ง)
 
หนังสือเล่มแรกของฟ้า เป็นบทกวีถูกตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2515 ชื่อ แคนโต้หมายเลขหนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ฟ้าได้ค้นหาผู้ที่ชื่นชอบในกวีแคนโต้ ได้จำนวน 5 คน แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์เผยแพร่ ในชื่อ ห้าแคนโต้ กับสำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว และในปี พ.ศ. 2548 ได้ค้นหากลุ่มแคนโต้ กลุ่มที่สอง แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์ ในชื่อ ห้าแคนโต้กลุ่ม 2 กับคนไร้เงา กับสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม และในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2548)ได้เปิดเว็บไซต์ thaicanto.com เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเขียนบทกวีและใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวี[[แคนโต้]]<ref>[http://www.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=156"เว็บไซต์ "สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น"]. คุยนอกกรอบ กับ ฟ้า พูลวรลักษณ์ โดย...นายอยู่ดี. เรียกข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553.</ref>
เว็บไซต์ thaicanto.com ได้รับความสนใจจากผู้ที่นิยมเขียนแคนโต้เป็นจำนวนมาก <ref name="สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉย เฉย "อุนนุน หมายเลย 1"">นิ้วกลม, สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉย เฉย "อุนนุน หมายเลย 1"", สำนักพิมพ์มติชน, 2553, หน้า 2 ISBN 978-974-88233-97-0</ref>
ฟ้าจึงได้สร้างกลุ่มแคนโต้กลุ่มที่สามขึ้นมา และนำผลงานของพวกเขาเผยแพร่ ในชื่อ ห้าแคนโต้กลุ่ม 3 ทางเว็บไซต์ thaicanto.com<ref name="เสียงแห่งศตวรรษ">วรพจน์ พันธุ์พงศ์, เสียงแห่งทศวรรษ, สำนักพิมพ์ openbook, 2551, หน้า 304-337 ISBN 978-974-475-356-4</ref>
 
ส่วนหนังสือเล่มโปรดที่ฟ้าชื่นชอบ คือ มหาภารตะ <ref>[http://www.bangkokpost.com/arts-and-culture/book/257406/by-the-book-the-sea-write-finalists-choose-their-favourite-reads"เว็บไซต์ "หนังสือพิมพ์ bangkokpost" เล่มโปรดของนักเขียนทั้ง ที่เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2554. เรียกข้อมูลวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554.</ref>