เพิ่มขึ้น 113 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ก่อเขต/จตุรงค์ พิธีกร ถอดรหัส
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ก่อเขต/จตุรงค์ พิธีกร ถอดรหัส)
[[en:User:ans]]
 
* [http://www.navy.mi.th/ordn/web-3/Picture/kokat.jpg รูปอดีตพิธีกรรายการถอดรหัส][http://www.navy.mi.th/ordn/web-3/lecture.htm] (ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)
* [http://www.soc.ku.ac.th/news/newpic48/060949.jpg รูปพิธีกรรายการถอดรหัส][http://www.soc.ku.ac.th/news/newpic48/index3.htm] (จตุรงค์ สุขเอียด)
4,608

การแก้ไข