ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษายูการิต"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
'''ภาษายูการิติก''' เป็นภาษาที่พบหลักฐานในจารึกที่พบในบริเวณ[[นครรัฐยูการิต]] ที่ขุดค้นพบใน[[ประเทศซีเรีย]] เป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กับ[[ภาษาฮีบรู]] และมีความเกี่ยวข้องกับ[[ศาสนายูดาย]]และศาสนาโบราณอื่นๆในบริเวณนั้น เป็นภาษากลุ่มเซมิติก เขียนด้วย[[อักษรรูปลิ่ม]]ที่ต่างจากอักษรรูปลิ่มอื่นเพราะใช้แทนเสียงพยัญชนะ โดยมีพยัญชนะ 22 ตัว พบจารึกอักษรนี้ในช่วง 857 – 657 ปีก่อนพุทธศักราช นครรัฐยูการิตถูกทำลายเมื่อราว 637 – 627 ปีก่อนพุทธศักราช
==ไวยากรณ์==
ลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษายูการิติกใกล้เคียงกับภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติกมากโดยฉพาะใน[[ภาษาอาหรับคลาสสิก]] และ[[ภาษาอัคคาเดียน]] มีเพศทางไวยากรณ์สองเพศคือเพศชายและเพศหญิง นามและคุณศัพท์มี 3 การกคือ ประธาน กรรมและแสดงความเป็นเจ้าของ มีจำนวน 3 แบบคือ เอกพจน์ ทวิพจน์ และพหูพจน์ ลักษณะของคำกริยาเป็นเช่นเดียวกับภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนืออื่นๆ การเรียงประโยคเป็นแบบกริยา-ประธาน-กรรม คำแสดงความเป็นเจ้าของมาก่อน และคำนามมาก่อนคำคุณศัพท์ จัดเป็นภาษากลุ่มเซมิติกที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมอนุรักษนิยม มีระบบของการกและการเรียงคำตามแบบ[[ภาษาเซมิติกดั้งเดิม]]
==ระบบการเขียน==
{{บทความหลัก|อักษรยูการิติก}}
123,859

การแก้ไข