ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิ"

replaceViaSearch
(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: ky:Доктрина)
(replaceViaSearch)
# ลัทธิอาจมี[[พิธีกรรม]]หรือไม่ก็ได้ แต่[[ศาสนา]]ต้องมี[[พิธีกรรม]]
# [[คำสอน]]ของลัทธิ เกิดจาก[[ความคิด]]และ[[ทัศนะ]]ส่วนตัวของเจ้าลัทธิเอง แต่สำหรับศาสนา [[คำสอน]]เกิดจาก[[พระบัญชา]]ของพระเจ้า โดยมี[[โองการ]]ผ่านทาง[[ศาสดา]] ศาสดามิได้คิดขึ้นเอง (ยกเว้น [[พุทธศาสนา]] ถือว่า[[คำสอน]]เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน[[ธรรมชาติ]] พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบและนำมาเผยแพร่ เนื่องด้วยเป็น[[ศาสนา]]ที่ไม่มีพระเจ้า)
# [[คำสอน]]ของลัทธิไม่มีลักษณะความ[[ศักดิ์สิทธิ์]] แต่[[ศาสนา]]มีความ[[ศักดิ์สิทธิ์]]เป็นที่เคารพ[[สักการะสักการบูชา]]ของ[[ศาสนิกชน]]ผู้นับถือ ไม่พอใจเมื่อถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
# ลัทธิไม่มี[[สถาบัน]]ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด[[คำสอน]]และไม่มี[[คัมภีร์]]ที่รวบรวมคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่ แต่ศาสนามี[[นักบวช]]ทำหน้าที่เผยแพร่[[คำสอน]]ของ[[ศาสดา]]และมี[[คัมภีร์]]รวบรวมเป็น[[ลายลักษณ์อักษร]] ลัทธิอาจมี[[หนังสือ]]ที่เจ้าของลัทธิแต่งขั้น แต่มิใช่คัมภีร์ เช่น ลัทธิเศรษฐกิจ ลัทธิการเมือง เป็นต้น
 
123,859

การแก้ไข