ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พุทธศาสนา}}
'''การเวียนเทียน''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท"อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
 
== ประวัติ ==
123,859

การแก้ไข