ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
'''เอ็มเธียเตอร์''' เป็น[[โรงละคร]]เอกชน ตั้งอยู่ที่[[ถนนเพชรบุรีตัดใหม่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
เอ็มเธียเตอร์ เดิมชื่อ '''โรงละครกรุงเทพ''' เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ [[พ.ศ. 2536]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละคร เมื่อวันที่ [[28 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2536 โรงละครแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายจะให้เป็นศูนย์กลางในการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่รักการละครทุกคน โดยมี[[ปรัชญา]][[ความเชื่อ]]ว่า [[ประเทศไทย]]จะก้าวหน้าทัดเทียมกับ[[ประเทศ]]อื่นใน[[โลก]]ได้ต้องมีปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน[[เทคโนโลยี]] เพราะเมื่อปราศจากความเข้มแข็งในด้านศิลปะวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมแล้ว ประเทศก็จะ พัฒนาไปได้เฉพาะแต่เปลือกที่เป็นเทคโนโลยี แต่ปราศจากแก่นที่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของคน
 
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาด้านการหมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้ก่อตั้งโรงละครกรุงเทพและผู้ถือหุ้นอื่น ลงมติร่วมกันที่จะยุติกิจการของบริษัทโรงละครกรุงเทพตั้งแต่ วันที่ [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] และนับแต่วันที่ [[1 มกราคม]] [[2548]] บริษัท [[สหมนูญผล]] จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม ต่อมาใน [[พ.ศ. 2551]] ด้วยความร่วมมือจากดรีมบ๊อกซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็ม เธียเตอร์
123,859

การแก้ไข