ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาศยปียะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์| ชื่อหนังสือ = พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4| URL = | จังหวัด = กทม.| พิมพ์ที่ = มหามกุฏมกุฎราชวิทยาลัย| ปี = 2539| ISBN = | จำนวนหน้า = | หน้า = }}
{{จบอ้างอิง}}
 
123,859

การแก้ไข