ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaSearch)
* ประสงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม.โอเดียนสโตร์. 2548
* เสฐียร พันธรังษี.พุทธศาสนามหายาน.กรุงเทพ ฯ : สุขภาพใจ,2543.
* เสถียร โพธินันทะ.ปรัชญามหายาน.กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏมกุฎราชวิทยาลัย,2541.
* อภิชัย โพธิประสิทธิศาสตร์.พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏมกุฎราชวิทยาลัย,2539.
* ศึกษาข้อมูลเรื่องธรรมกายเพิ่มเติมที่เวบ http://khunsamatha.com/
 
123,860

การแก้ไข