ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  8 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 4250155 สร้างโดย OctraBot (พูดคุย)
(replaceViaSearch)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4250155 สร้างโดย OctraBot (พูดคุย))
 
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 9 ตามความเชื่อของชาวทิเบต ==
พระไภษัชยคุรุตามความเชื่อของชาวทิเบตมี 9 องค์ ดังนี้ <ref>ผาสุกผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. โรงพิมพ์อักษรสมัย. 2543 หน้า 62-63</ref>
* '''พระไภษัชยคุรุ''' กายสีฟ้าหรือสีทอง หัตถ์ขวาถือผล[[สมอ]] หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสิงหนาท''' หัตถ์กระทำปางวิตรรกะ หัตถ์ซ้ายทำสมาธิรองรับบาตร
130,598

การแก้ไข