ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพเหมือนผู้อุทิศ"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
(replaceViaSearch)
ในอิตาลีผู้อุทิศหรือเจ้าของภาพจะเกือบไม่ปรากฏตัวเป็นคนสำคัญของศาสนา แต่ในราชสำนักในยุโรปตอนเหนือมีตัวอย่างหลายตัวอย่างจากคริสต์ศตวรรษที่ 15 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแผงเล็กและเป็นแผงส่วนตัวที่ผู้อุทิศจะเป็นแบบให้บุคคลสำคัญ<ref name="met" /> ตัวอย่างชิ้นที่มีชื่อคือภาพ “พระแม่มารีให้นม[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fouquet_Madonna.jpg]” (Virgin lactans) โดย[[ฌอง โฟเคท์]]ที่พระพักตร์ของพระแม่มารีเป็นใบหน้าของ[[แอ็กเนส ซอเรล]] (Agnès Sorel) พระสนมของ[[พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส]]
 
ภาพเหมือนผู้อุทิศทางศาสนาเขียนกันจนมาถึงสมัยบาโรกจนเมื่อวิวัฒนาการไปเป็น[[จิตรกรรมประวัติศาสตร์]] แต่แตกต่างกันตรงที่ผู้อุทิศกลายเป็นบุคคลหลักของภาพ การวิวัฒนาการต่อมาคือภาพเหมือนประวัติศาสตร์ที่ผู้อุทิศเป็นแบบสำหรับบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในตำนานปรำปราปรัมปรา
 
แม้ว่าการศึกษาภาพเหมือนผู้อุทิศจะมีไม่มากพอที่จะแบ่งเป็นประเภทการเขียนอีกประเภทหนึ่ง แต่ก็หัวเรื่องนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะเวลาไม่นานที่ผ่านมา และการถกเถียงกันในหัวข้อความเกี่ยวข้องกับความนิยมในการเป็นตัวของตัวเองในต้นยุคเรเนอซองต์ หรือความเปลี่ยนแปลงของรูปสัญลักษณ์หลังจาก[[กาฬโรคระบาดในยุโรป]]ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14<ref>Roberts, 20-24</ref> เป็นต้น
123,860

การแก้ไข