ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
* '''พระไภษัชยคุรุ''' กายสีฟ้าหรือสีทอง หัตถ์ขวาถือผล[[สมอ]] หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสิงหนาท''' หัตถ์กระทำปางวิตรรกะ หัตถ์ซ้ายทำสมาธิรองรับบาตร
* '''พระสุปริกีรติตนามศรี''' กายสีเหลือง หัตถ์ขวาทำท่าวิตรรกกะตรรกะหรือประทานอภัย หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสวรโฆษราช''' กายสีแดงอมเหลือง หัตถ์ขวาทำปางประทานพร หัตถ์ซ้ายทำสมาธิ
* '''พระสุวรรณภัทรวิมลรัตนประภาส''' กายสีเหลืองซีด ทำปางธรรมจักรหรือประทานพร ประทานอภัย
123,859

การแก้ไข