ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหสัมพันธ์"

replaceViaSearch
(autoCategory)
(replaceViaSearch)
โดย ''E'' คือตัวดำเนินการของ[[ค่าคาดหมาย]], ''cov'' คือ [[ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว]], และ ''corr'' คือค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
 
หมายเหตุ สหสัมพันธ์ของเพียร์สันจะนิยามได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานมาตรฐานของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์
 
== อ้างอิง ==
123,859

การแก้ไข