ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476"

cleanup
(cleanup)
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2476''' เป็น[[การเลือกตั้งในประเทศไทย|การเลือกตั้ง]][[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ครั้งแรกใน[[ประเทศไทย]] และเป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" ตราบจนปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นเมื่อ[[วันพุธ]]ที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2476]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/355.PDF พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งผู้แทนตำบลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๗๖]</ref>
 
ที่มาของ[[การเลือกตั้ง]]ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังที่เหตุการณ์[[กบฎกบฏบวรเดช]]ยุติลงในวันที่ [[28 ตุลาคม]] พ.ศ. 2476 เมื่อ พันเอก[[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พระยาพหลพลพยุหเสนา]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]ได้แถลงต่อ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]ว่า[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ของไทย|รัฐบาล]]ได้ปราบ[[กบฏ]]เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบ้านเมืองสงบแล้ว จำต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
 
ในขณะนั้น[[ประเทศไทย]] (ยังคงใช้ชื่อว่า สยาม) แบ่งการปกครองเป็น[[จังหวัด]] มีจังหวัดทั้งสิ้น 70 จังหวัด ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475]] แล้ว สามารถเลือก[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] (ส.ส.) ประเภทที่หนึ่ง ได้ทั้งหมด 78 คน โดยส่วนใหญ่จะสามารถเลือกผู้แทนฯได้จังหวัดละคน มีบางจังหวัดที่มีผู้แทนฯได้มากกว่าหนึ่งคน ได้แก่ [[จังหวัดเชียงใหม่]], [[จังหวัดร้อยเอ็ด]], [[จังหวัดมหาสารคาม]], [[จังหวัดนครราชสีมา]] มีผู้แทนฯได้ 2 คน ขณะที่[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดอุบลราชธานี]] มีผู้แทนฯได้ 3 คน ซึ่งขณะนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดอัตราประชากร 200,000 คนต่อการมีผู้แทนฯได้หนึ่งคน
123,859

การแก้ไข